Zapri

Tečaj Transcendentalne meditacije

Cene paketa Transcendentalne meditacije:

Tečaj Transcendentalne meditacije je vedno prilagojen tečajnikom, zato so skupine majhne, učenje pa osebno. Tako se zares naučite pravilno meditirati. Obstajajo različne cenovne skupine. Cena vseh paketov vedno vključuje:

  • individualno učenje TM
  • tečaj v majhni skupini
  • individualno svetovanje med tečajem (po potrebi)
  • brezplačna osebna svetovanja po tečaju
  • brezplačne naknadne obnovitve celotnega tečaja TM
  • brezplačne vsakomesečne obnovitvene delavnice in skupinske meditacije

Navedene cene veljajo za tečaje do vključno julija 2019. Od septembra 2019 bodo cene višje.


Standardna cena:

Za fizične osebe: 446 EUR (DDV vključen); cena vključuje: osebno učenje TM, tečaj v mali skupini, osebna svetovanja po tečaju, brezplačne naknadne obnovitve celotnega tečaja TM in brezplačne vsakomesečne nadaljne delavnice).

Za pravne osebe ter samostojne podjetnike (s.p.): 420 EUR + 22% DDV.


Individualni tečaj

Za fizične osebe: 680 EUR (DDV je vključen). Individualni tečaj poteka od ponedeljka do petka (+ še eno srečanje teden kasneje), vsak dan dopoldne približno uro in pol vsakič. Na tečaju imate ves čas učitelja samo zase.

Za pravne osebe ter samostojne podjetnike (s.p.): 650 EUR + 22% DDV.

Če se istemu individualnemu tečaju priključi še zakonec (mož, žena), ta za udeležbo ne plača individualne, temveč običajno polno ceno (446 EUR oz. 420+22% DDV za pravne osebe ter samostojne podjetnike).


V tujini znaša cena za individualni tečaj 400% redne cene. V ATMA centru je cena individualnega zaenkrat le 150% redne cene. Cena individualnega tečaja se bo v prihodnosti zvišala, saj en sam udeleženec zavzame celoten termin tečaja.


Mož in žena, če gresta hkrati na tečaj:

Za fizične osebe: 346 EUR po osebi (DDV je vključen). Pri družinski ceni ima torej vsak –100 EUR po osebi, oz. -200 EUR za oba skupaj). Ta nižja cena ne velja za več prijateljev, brata in sestro, več sodelavcev, itd. To namreč ni količinski popust, temveč spodbuda in pomoč, da se mož in žena lažje istočasno naučita TM. Zelo je namreč priporočljivo, da se oba hkrati naučita TM in meditirata.

Za pravne osebe ter samostojne podjetnike (s.p.): 320 EUR + 22% DDV.


Družina:

Družinam se finančno pomaga, da gredo lažje vsi hkrati na tečaj TM, saj otroci nimajo svojih prihodkov. (Nižja cena velja, če gredo vsi hkrati na tečaj, ali pa zaradi objektivnih razlogov lahko tudi v razmaku enega meseca; nižja cena ne velja, če gredo na tečaj v razmaku nekaj mesecev):

En otrok do 18. leta in en starš: 346 EUR vsak (–100 EUR po osebi, –200 EUR za oba skupaj).

En otrok do 18. leta in oba starša: 286 EUR vsak (–160 EUR po osebi, –480 EUR za vse tri skupaj).

Dva otroka do 18. leta in oba starša: 246 EUR vsak (–200 EUR po osebi, –800 EUR za vse štiri skupaj).

Cene vključujejo 22% DDV in veljajo za fizične osebe.


Otroci do 18. leta posamično:

Ker otroci do 18. leta nimajo svojih prihodkov, se jim finančno pomaga, da se lahko naučijo TM:

346 EUR (–100 EUR; za udeležbo na tečaju otrok potrebuje pisno dovoljenje staršev).

Cene vključujejo 22% DDV in veljajo za fizične osebe.


Študenti, upokojenci, brezposelni:

Depriviligiranim skupinam z zelo nizkimi dohodki se finančno pomaga, da se lažje udeležijo tečaja TM: 346 EUR (–100 EUR). Znižana cena velja ob predložitvi dokazila.

Cene vključujejo 22% DDV in veljajo za fizične osebe.


Otroška meditacija (od 4.-10. leta):

122 EUR (za otroke od 4. – 10. leta je tečaj otroške meditacije povsem individualen in traja 2 srečanji v dveh zaporednih dnevih). Vsaj eden od staršev mora vaditi Transcendentalno meditacijo; če drugi starš ne vadi TM, mora dati pisno soglasje za učenje svojega otroka. Cena vključuje 22% DDV.


PLAČILO TEČAJA:

Svojo udeležbo na tečaju potrdite s plačilom tečajnine najkasneje 4 dni pred pričetkom tečaja. Podatke za plačilo najdete na tej povezavi.

Zakaj je treba plačati tečaj nekaj dni prej, ne pa šelel ob pričetku tečaja? S svojim vplačilom nekaj dni prej namreč potrdite, da boste na tečaj zares prišli.

Če tečajnine torej ne vplačate do roka za plačilo, to pomeni, da ste si premislili glede udeležbe. S tem potem že nekaj dni pred pričetkom tečaja sprostite prosto mesto za koga drugega, ki se je prijavil na tečaj kasneje, a je zaradi zapolnjenosti skupine v čakalni vrsti za tečaj.