Close

Pravilnik o pogojih uporabe ter politiki zasebnosti - ATMA center

Z vpisom svojih osebnih podatkov v spletni obrazec ter z izbiro dovoljenih namenov obdelave (navedenih v spletnem obrazcu) izjavljam, da sem polnoletna oseba in da prostovoljno dajem privolitev v obdelavo svojih osebnih podatkov in obveščanje po elektronski pošti.

Če nam ne posredujete osebnih podatkov, se ne morete naročiti na prejemanje naših elektronskih novic, obvestil in vabil na naše dogodke. Vaše osebne podatke potrebujemo tudi, če se preko spleta ali telefona prijavite na tečaj Transcendentalne meditacije ali druge tečaje, izobraževanja in svetovanja, ki jih organizira ‘ATMA center’.

S to privolitvijo se strinjam, da lahko ‘ATMA center’, kot upravljavec osebnih podatkov:

– Če ste se prijavili za prejemanje e-gradiv (preko spletnega obrazca, e-pošte ali po telefonu), ‘ATMA center’ zbira podatke o vašem elektronskem naslovu, imenu, priimku in poštni številki. Za pošiljanje e-gradiv ‘ATMA center’ uporablja spletno platformo MailChimp, ki procesira vaše podatke v skladu z MailChimp politiko zasebnosti.

– Če se prijavite na izobraževanja ali svetovanja, ki jih organizira ATMA center, zbiramo podatke o vašem elektronskem naslovu, imenu, priimku, naslovu in telefonski številki (vašo telefonsko število potrebujemo samo za hitrejše usklajevanje terminov oz. pogovor, če je to potrebno).

– Upravljavec bo razen zgoraj navedenih podatkov izključno za potrebe dokazovanja osebne privolitve zbiral podatek o naslovu spletne strani, na kateri je bila dana privolitev ter IP naslov posameznika, ko je dal privolitev in čas privolitve, ipd. Za namene spremljanja odjav in omejitev obdelave bo zbiral datum odjave oziroma omejitve obdelave ter elektronska sporočila s katerimi ste bili obveščeni o odjavi, spremembi podatkov ipd.

Imate pravico, da se od e-gradiv, e-obvestil ali e-vabil kadarkoli odjavite oziroma prekličete vašo privolitev.

Upravljavec bo obdeloval osebne podatke tako dolgo, dokler ne bo prejel zahteve za odjavo, ki samodejno pomeni preklic privolitve. Po prejemu zahteve za odjavo ne bo več uporabljal zbranih osebnih podatkov za pošiljanje elektronske pošte. Po odjavi oziroma preklicu privolitve bodo podatki ostali shranjeni v MailChimp zbirki upravljavca še pet let, nato bodo izbrisani.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Z vsakim sporočilom, ki bo vseboval novico, obvestilo ali vabilo, bomo poslali tudi povezavo na spletno stran z enostavno odjavo oziroma preklicem privolitve oziroma bomo poslali e-naslov, na katerega lahko prekličite prijavo.

Zbrane osebne podatke bodo obdelovali naši zaposleni, ki so zadolženi za pošiljanje novic in obvestil po elektronski pošti.

Obdelava osebnih podatkov temelji na točki a 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

 

Kontaktni podatki

Upravljavec osebnih podatkov za to privolitev je:

ATMA center, Velike Pece 27, 1296 Šentvid pri Stični, info@atma.si, 051-303939

V skladu z splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in slovensko zakonodajo, vas posebej obveščamo, da imate naslednje pravice:

 

Pravica dostopa

Imate pravico preveriti ali o vas zbiramo osebne podatke in v tem primeru imate pravico tudi do vpogleda v te podatke.

Če kot posameznik želite, da preverimo ali o vas zbiramo osebne podatke, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti info@atma.si

 

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, mi pa imamo obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

– posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja (glejte pravico do ugovora),

– če posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava,

– osebni podatki so bili obdelani nezakonito,

– osebne podatke je treba izbrisati zaradi izpolnitve zahtev v predpisih.

Izbrisa ne bomo izvedli, če je obdelava osebnih podatkov potrebna:

– za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov,

– za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Če kot posameznik želite, da vaše osebne podatke izbrišemo, lahko to pisno zahtevate. Pravico do izbrisa lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

 

Pravica do popravka

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami.

Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

Pravica do ugovora

Ker osebne podatke hranimo tudi za namene obveščanja po e-pošti, imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi in hranjenju osebnih podatkov v zvezi z vami za namene takega obveščanja.

 

Pravica do omejitve obdelave

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da omejimo obdelavo v primeru:

– če oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,

– je obdelava nezakonita in kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,

– osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebujete sami kot posameznik, na katerega se nanašajo,

– ste kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali naši zakoniti razlogi kot upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi kot posameznika.

Če ste kot posameznik zahtevali omejitev iz navedenih razlogov, potem lahko podatki le še shranjujemo, vse druge vrste obdelav pa lahko izvajamo le:

– z vašo privolitvijo kot posameznika, na katerega se ti nanašajo,

– za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

– zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali

– zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Pred preklicem (torej prenehanjem) omejitve obdelave osebnih podatkov vas moramo o preklicu omejitve obvestiti kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če smo zavrnili vašo zahtevo po izbrisu podatkov ali pa želite le omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko pisno zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov. Pravico do omejitve lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

 

Pravica do pritožbe nadzornemu organu

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, vas bo kot pritožnika obvestil o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite pritožbo na naslov:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si

Informacijski pooblaščenec vas bo skladno s predpisi obvestil o stanju zadeve in njegovi odločitvi o pritožbi.

 

Pravica do prenosljivosti

V določenih primerih imate kot posameznik pravico, da v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki prejmete osebne podatke, ki se nanašajo na vas in ste jih posredovali upravljavcu. Pod določenimi pogoji lahko zahtevate, da se ti podatki posredujejo drugemu upravljavcu.

 

Obdelovalci osebnih podatkov

Obdelovalec osebnih podatkov, ki jih ‘ATMA center’ pridobi preko spleta ali pa uporablja za obveščanje po e-pošti je spletna platforma MailChimp, s katero ima ‘ATMA center’ podpisano pogodbo, s katero MailChimp zagotavlja tehnično delovanje elektronskih privolitev ter skrbno hrambo in obdelavo zbranih podatkov.

 

Posredovanje osebnih podatkov

Osebnih podatkov, ki jih pridobimo preko spletnih obrazcev ne bomo posredovali tretjim osebam ali v tretje države, razen v primerih, ki jih določa zakon, kar se nanaša predvsem na primere, če bi podatke zahtevale za to pooblaščene osebe oziroma organi.