Close

Tečaj Transcendentalne meditacije

Cene paketa tečaja Transcendentalne meditacije:

Tečaj Transcendentalne meditacije je vedno prilagojen tečajnikom, zato so skupine majhne, učenje pa osebno. Tako se zares naučite pravilno meditirati. Obstajajo različne cenovne skupine. Cena vseh paketov vedno vključuje:

Standardna cena:

Za fizične osebe: 499 EUR (DDV je vključen); cena vključuje: osebno učenje TM, tečaj v mali skupini, osebna svetovanja po tečaju, brezplačne naknadne obnovitve celotnega tečaja TM in brezplačne vsakomesečne nadaljevalne delavnice; oz. od oktobra 2020 naprej so meditacije in predavanja 1x tedensko online in še vedno vključene v ceno tečaja).

Za pravne osebe ter samostojne podjetnike (s.p.): 456 EUR + 22% DDV = 556,32 EUR.


ONLINE tečaj:

Za fizične osebe: 499 EUR (DDV je vključen); cena vključuje: osebno učenje TM, online predavanja (zaenkrat vse individualno!!), osebna svetovanja po tečaju, brezplačne naknadne obnovitve celotnega tečaja TM in brezplačne vsakomesečne nadaljevalne delavnice; oz. od oktobra 2020 naprej so meditacije in predavanja 1x tedensko online in še vedno vključene v ceno tečaja).

Za pravne osebe ter samostojne podjetnike (s.p.): 456 EUR + 22% DDV = 556,32 EUR.


Individualni tečaj

V tujini znaša cena za individualni tečaj 400%-500% redne cene. V ATMA centru je cena individualnega zaenkrat le okoli 150% redne cene. Cena individualnega tečaja se bo v prihodnosti zvišala, saj en sam udeleženec zavzame celoten termin tečaja!

Za fizične osebe: 818 EUR (DDV je vključen). Individualni tečaj poteka od ponedeljka do petka (+ še eno srečanje teden kasneje), vsak dan dopoldne približno uro in pol vsakič. Na tečaju imate ves čas učitelja samo zase.

Za pravne osebe ter samostojne podjetnike (s.p.): 787 EUR + 22% DDV = 960,14 EUR.

Če se istemu individualnemu tečaju priključi še zakonec (mož, žena), ta za udeležbo ne plača individualne, temveč običajno polno ceno (498 EUR oz. 456+22% DDV = 556,32 EUR za pravne osebe ter samostojne podjetnike).


Mož in žena, če gresta hkrati na tečaj:

Za fizične osebe: 399,50 EUR po osebi (DDV je vključen). Ta nižja cena ne velja za več prijateljev, brata in sestro, več sodelavcev, itd. To namreč ni količinski popust, temveč spodbuda in pomoč, da se mož in žena lažje istočasno naučita TM. Zelo je namreč priporočljivo, da se oba hkrati naučita TM in meditirata.

Za pravne osebe ter samostojne podjetnike (s.p.): 352 EUR + 22% = 429,44 EUR DDV po osebi.


Družina:

Družinam se finančno pomaga, da gredo lažje vsi hkrati na tečaj TM, saj otroci nimajo svojih prihodkov. (Nižja cena velja, če gredo vsi hkrati na tečaj, ali pa zaradi objektivnih razlogov lahko tudi v razmaku enega meseca; nižja cena ne velja, če gredo na tečaj v razmaku nekaj mesecev):

En otrok do 18. leta in en starš: 379 EUR vsak

En otrok do 18. leta in oba starša: 308 EUR vsak

Dva otroka do 18. leta in oba starša: 266 EUR vsak

Dva otroka do 18. leta in en starš: 266 EUR vsak

Cene vključujejo 22% DDV in veljajo za fizične osebe.


Otroci do 18. leta posamično:

Ker otroci do 18. leta nimajo svojih prihodkov, se jim finančno pomaga, da se lahko naučijo TM:

379 EUR (za udeležbo na tečaju otrok potrebuje pisno dovoljenje staršev).

Cene vključujejo 22% DDV in veljajo za fizične osebe.


Študenti, upokojenci, brezposelni:

Depriviligiranim skupinam z zelo nizkimi dohodki se finančno pomaga, da se lažje udeležijo tečaja TM: 399 EUR. Znižana cena velja ob predložitvi dokazila. Za študetnte velja do dopolnjenega 25. leta starosti (dokazilo).

Cene vključujejo 22% DDV in veljajo za fizične osebe.


Otroška meditacija (od 4.-10. leta):

127 EUR (za otroke od 4. – 10. leta je tečaj otroške meditacije povsem individualen in traja 2 srečanji v dveh zaporednih dnevih). Vsaj eden od staršev mora vaditi Transcendentalno meditacijo; če drugi starš ne vadi TM, mora dati pisno soglasje za učenje svojega otroka. Cena vključuje 22% DDV.

PLAČILO TEČAJA:

Svojo udeležbo na tečaju potrdite s plačilom tečajnine najkasneje 7 dni pred pričetkom tečaja. Podatke za plačilo prejmete po e-pošti 12 dni pred tečajem, lahko pa jih tudi najdete na tej povezavi. Zakaj je treba plačati tečaj nekaj dni prej, ne pa šele ob pričetku tečaja? S svojim vplačilom 7 dni prej namreč potrdite, da boste na tečaj zares prišli. Če tečajnine torej ne vplačate do roka za plačilo, to pomeni, da ste si premislili glede udeležbe. S tem potem že nekaj dni pred pričetkom tečaja sprostite prosto mesto za koga drugega, ki se je prijavil na tečaj kasneje, a je zaradi zapolnjenosti skupine v čakalni vrsti za tečaj. Če pa ste za tečaj plačali, a se ga potem ne udeležite, se vam (v roku nekaj dni) vrne celoten vplačan znesek.