Close

Meditacija v podjetjih?

Razvoj ustvarjalnosti, zdravja ter boljšega odnosa do dela in sodelavcev (kar je osnova timskega dela) je ključ za preživetje v poslovnem svetu novega tisočletja

Ustvarjalnost in inovativnost sta ključ do uspeha v današnjem svetu. Če ste sposobni ustvariti proizvode in usluge, ki so očitno boljši od proizvodov in uslug vaših konkurentov, boste zagotovo uspeli. A v praksi je to dosti lažje reči, kot pa doseči. Današnji poslovni svet je namreč izjemno tekmovalen ter v nenehnem zelo hitrem razvoju. Da bi si zagotovili uspeh, je treba neprestano izboljševati ustvarjalnost ter inovativnost zaposlenih v podjetju.

Danes obstaja mnogo različnih programov za managerje in podjetja, ki na različne načine težijo k povečanju produktivnosti, razvoju inovativnosti, izboljšanju zdravja zaposlenih, povečanju ustvarjalnosti, izboljšanju delovnih navad ter odgovornosti pri delu, ipd. Na tem mestu pa bi radi izpostavili pristop, ki se ga je naučilo že preko 10 milijonov ljudi po vsem svetu, uvedli pa so ga tudi v že nekaj sto podjetjih po vsem svetu, vključno z nekaterimi “US Fortune 100” podjetji ter v številna vodilna evropska in japonska podjetja (Mitshubishi, General Motors, Volvo, IBM, Puritan-Bennett, Toyota, Sony, Sumitomo…) Vpeljava tega pristopa je zelo preprosta in stroškovno nizka, njegova učinkovitost pa je bila potrjena skoraj 700 znanstvenimi raziskavami opravljenimi po vsem svetu. Za kaj gre?


S sproščanjem proti stresu

Namesto da bi z različnimi programi poskušali izboljšati različna področja delovanja zaposlenih v podjetju, lahko z eno samo preprosto potezo odstranimo osnovni vzrok vseh težav – to sta stres in utrujenost, ki zmanjšujeta normalno in polno delovanje organizma. Predstavljajte si avtomobil s slabo nastavljenim vžigom, umazanimi svečkami in zamašenimi dovodnimi cevmi. Celo avtomobil potrebuje skrb in nego, če naj deluje s svojimi polnimi zmožnostmi, kaj šele človek!

Buden počitek, ki ga omogoči tehnika Transcendentalne meditacije, nas osveži in napravi naše mišljene dosti jasnejše in učinkovitejše. S tem, ko dvakrat dnevno dopustimo organizmu, da se temeljito odpočije, obogatimo našo aktivnost in naredimo življenje bolj polno. Redna vadba tehnike Transcendentalne meditacije izboljša zdravje in počutje, močno razvija mentalne sposobnosti ter medsebojne odnose med ljudmi.

Zaradi vseh teh sprememb je povsem razumljivo, da ljudje postanejo bolj učinkoviti pri delu, bolj zadovoljni s svojimi dosežki in imajo toplejše odnose s sodelavci. Ker so ljudje bolj zadovoljni s svojim delom in z veseljem delajo skupaj, se močno povečata sinergija in učinkovitost. Z manj utrujenosti, izčrpanosti in napetosti se naravno zmanjša število izostankov z dela in število bolezni. Ker so posamezniki bolj produktivni, naraste tudi produktivnost delovne organizacije. Na ta način se v podjetju odražajo kvalitete ljudi, ki so v njem zaposleni. Zato ne preseneča dejstvo, da v razvitem svetu v mnogih podjetjih spodbujajo svoje zaposlene k učenju tehnike Transcendentalne meditacije.


Primeri podjetij po svetu

Ker učenje tehnike Transcendentalne meditacije ne zahteva nikakršne predhodne spremembe načina življenja, je primerna prav za vsakogar. Tehnika Transcendentalne meditacije prav tako ne vključuje ne kontrole ne naprezanja in jo je zato izredno lahko izvajati.

Številne velike korporacije (Mitshubishi, General Motors, Volvo, IBM, Toyota, Sony…) so zato svojim zaposlenim na različne načine omogočile, da se naučijo tehnike Transcendentalne meditacije. Pri tej odločitvi so jih vodili zgolj ekonomski motivi: manj bolezni in manjša odsotnost z dela, povečana produktivnost, boljši odnosi med sodelavci, večje zadovoljstvo z delom…. Ker je človek danes največje bogastvo vsake ekonomije, je zato razvoj telesnega, duševnega in mentalnega potenciala vseh zaposlenih v podjetju prav gotovo ena in edina najbolj pomembna stvar, ki podjetju dolgoročno lahko zagotovi uspeh v današnjem izjemno tekmovalnem in konkurenčnem poslovnem svetu.


Znanstvene raziskave

O učinkih programa Transcendentalne meditacije v podjetjih je bilo narejenih tudi nekaj znanstvenih raziskav. Pred nekaj leti se je ena od največjih ameriških “Fortune 100” korporacij (v skladu z politiko te korporacije njeno ime ni razkrito za javnost) odločila uvesti tehniko Transcendentalne meditacije, z željo izboljšati zdravje in učinkovitost svojih zaposlenih. Po 3 mesecih so primerjali zaposlene, ki so se naučili tehnike Transcendentalne meditacije s kontrolno skupino, ki je bila primerljiva po vseh statističnih parametrih (položaj, starost, osebnostne lastnosti, izobrazba…). Izsledki raziskave so bili objavljeni v mednarodni znanstveni reviji “Anxiety, Stress, and Coping” V primerjavi s kontrolno skupino so pri skupini, ki je vadila tehniko Transcendentalne meditacije ugotovili:

Zmanjšanje stresa v podjetju z vadbo Transcendentalne meditacije

V dveh podjetjih so po uvedbi Transcendentalne meditacije pri zaposlenih izmerili bistveno izboljšanje zdravja ter bolj zdravih navad (Anxiety, Stress and Coping: 1993, 6: 245­-262)

V drugi študiji, objavljeni v vodilni reviji za management (“Academy of Management Journal”), so ugotovili, da sta se managerjem in delavcem, ki so v povprečju 11 mesecev vadili tehniko Transcendentalne meditacije, bistveno izboljšala delovni učinek ter zadovoljstvo z delom.
Izboljšanje odnosov v službi v podjetju z vadbo Transcendentalne meditacije

Po 11 mesecih vadbe TM so se v podjetju bistveno izboljšali odnosi s sodelavci in nadrejenimi. Zanimivo je, da čeprav so praktikanti tehnike TM subjektivno čutili manjšo skrb po napredovanju v službi, pa so jih sodelavci videli kot zelo hitro napredujoče. (Academy of Management Journal 17 (2): 362-­368)

Na Japonskem se je že več kot 10.000 poslovnežev naučilo tehniko Transcendentalne meditacije, od tega 2.000 najvišjih vodstvenih delavcev vodilnih japonskih podjetij kot so Sumitomo Heavy Industries, Toyota Motor Company, Kyocera (Yashika), ter I World Supermarkets. Vsega skupaj je že preko 100 (sto) japonskih podjetij uvedlo tehniko Transcendentalne meditacije med svoje managerje ter delavce.

Po vpeljavi programa tehnike Transcendentalne meditacije v Sumitomo Heavy Industries (podjetje ima 8.000 zaposlenih, ukvarja pa se z visoko tehnologijo) je Nacionalni institut za industrijsko zdravje japonskega ministrstva za delo izvedel raziskavo, ki naj bi ugotovila, kakšen učinek ima tehnika Transcendentalne meditacije na zaposlene v podjetju. Izkazalo se je, da so udeleženi v programu Transcendentalne meditacije bistveno napredovali v vseh vidikih telesnega in duševnega zdravja in to po zgolj petih mesecih vadbe Transcendentalne meditacije.

Izboljšanje zdravja zaposlanih v podjetju z vadbo Transcendentalne meditacije

Nacionalni Institut za industrijsko zdravje japonskega ministrstva za delo ter St. Marianna Medical Institute sta v tej raziskavi primerjala 447 delavcev korporacije Sumitomo Heavy industries, ki so se naučili tehnike TM s kontrolno skupino 321 delavcev, ki se tehnike TM niso naučili. Pri skupini, ki je vadila TM, so v 5-mesečnem obdobju izmerili bistveno izboljšanje različnih vidikov zdravja in počutja. (Japanese Journal of Industrial Health 32 (1990): 656. ter Japanese Journal of Public Health 37 (1990): 729.

Učinki programa Transcendentalne meditacije so objektivno merljivi, takojšnji ter kumulativni. V primerjavi z ostalimi programi, ki prav tako težijo k razvoju produktivnosti, ustvarjalnosti, inovativnosti, organiziranosti, boljših delovnih navad, izboljšanju zdravja, itd. je program Transcendentalne meditacije edinstven. S tehniko Transcendentalne meditacije namreč hkrati razvijamo zelo različna področja življenja in nam zato ni potrebno uvajati deset različnih programov za deset različnih izboljšav.

To pomeni ogromen prihranek pri času in denarju, ki ga sicer podjetja nenehno vlagajo za izpopolnjevanje svojih zaposlenih. Poleg tega je program Transcendentalne meditacije tudi znanstveno rigorozno preverjen, njegovi učinki pa obilno dokumentirani v znanstveni literaturi. To za podjetje pomeni vlaganje časa in sredstev v program, ki je na vseh koncih sveta v zadnjih 50 letih že pokazal svojo izjemno učinkovitost, ne pa vlaganje v nekaj novega, neznanega ali eksperimentalnega.


Manj bolniških, večja produktivnost, večji zaslužek

Na sliki vidimo rezultate ob uvedbi Transcendentalne meditacije v srednje veliko kemično podjetje (H.A. Montgomery Co., Detroit, ZDA). Vidimo, da so se v 6 letnem obdobju produktivnost, neto dobiček in število dni na bolniški izboljševali sorazmerno z vedno večjim odstotkom zaposlenih, ki so vadili Transcendentalno meditacijo.

V tem 6 letnem obdobju je produktivnost narasla za 52%, letna prodaja na zaposlenega pa je narasla za 88% (od 133.000$ na 250.000$ letno). Sočasno pa so stroški dela (labor cost) upadli za 39%. Število izostankov z dela zaradi bolezni se je zmanjšalo za več kot 50% (iz 70 dni na leto na manj kot 35 dni na leto), odsotnost z dela pa se je zmanjšala za celih 89%! Vodstvo podjetja in delavci so bili zelo zadovoljni z uvajanjem Transcendentalne meditacije in po 6 letih je v tem prostovoljnem programu sodelovalo že preko 70% vseh zaposlenih.

izboljšanje produktivnost in dobička v podjetju z vadbo Transcendentalne meditacije

Tako kot je v podjetju naraščal delež zaposlenih, ki so vadili Transcendentalno meditacijo, tako so sočasno strmo – iz leta v leto – rastli neto zaslužki podjetja ter produktivnost. Prav tako se je močno zmanjšalo število bolniških izostankov z dela. Lahko si samo predstavljate, kakšne ogromne prihranke in dobičke to lahko prinese vsakemu podjetju!

Oglejte si kratek video (1:44), v katerem o Transcendentalni meditaciji govorijo:

– Bob Jones, dolgoletni (bivši) CIO, Goldman-Sachs

– Jeffrey Abramson, Tower Companies, Business of the year 2017, Washington DC Chamber of Commerce

– Ray Dalio, ustanovitelj in CIO največjega hedge sklada na svetu (Bridewater Associates)

– Oprah Winfrey, ter dr. Oz

– Dr. Norman Rosenthal, psihiater in znan raziskovalec