Close

Z meditacijo se naravno in brez napora odvadite kajenja cigaret!

Prva cigareta nikomur ni bila prijetna. Vrtenje v glavi, občutek slabosti in siljenje na bruhanje so običajni učinki prve pokajene cigarete. Telo nam da takoj z zelo jasnimi znaki vedeti, da kajenje ni ne prijetno, ne zdravo.

Ljudje kadijo zaradi užitka, zato ker je to moderno, zato da bi bili bolj samozavestni v družbi, zato ker jim je dolgčas, zato, da zapolnijo čustveno praznino, ali pa preprosto zato, da nekako nevtralizirajo vsakodnevni stres in napetost. Mladi navadno začnejo kaditi iz drugačnih razlogov: da bi bili videti starejši, da protestirajo proti normam in da si pridobivajo prijatelje.

Danes vemo, da kajenje povzroča bolezni srca in ožilja ter rak pljuč. V zadnjih letih se je zato pojavila potreba po zmanjšanju ter odpravljanju te izjemno škodljive razvade. V ta namene so po vsem svetu razvili številne tehnike, ki naj bi pomagale ozdraviti zasvojenost s kajenjem.

Nekateri pregledi učinkovitosti različnih tehnik (“kadilskih klinik”, skupinskega svetovanja, individualne psihoterapije, pogojevanja ter hipnoze) kažejo, da so po enem letu dolgoročni učinki teh pristopov porazni: uspešnost je bila le od 16-20%.


Zakaj so programi odvajanja tako neučinkoviti?

Zanimivo je, da vse do nedavnega znanost ni posvečala zelo velike pozornosti razlogom za prenehanje uporabe cigaret. Običajno velja, da je uspešno prenehanje odvisnosti oz. zlouporabe cigaret ponavadi nenadno. Človek se nenadoma preprosto odloči, da bo prenehal in tako odvrže svojo slabo razvado. K temu navadno dosti pripomore tudi družbeni pritisk (prijatelji, družina, delodajalci).

A vendar nenadno prenehanje redkokdaj dolgoročno tudi zares uspe. Razlogi so zelo očitni: tak način prenehanja ne odpravi samega temeljnega vzroka zasvojenosti (stres, notranja napetost in nezadovoljstvo), temveč zgolj na silo zaustavi simptom (kajenje).

Prav tako dobrodejni učinki prenehanja niso takoj vidni, temveč običajno prenehanju sledi obdobje bolj ali manj blage krize. Vse to seveda zmanjša motiviranost in omaje človekovo odločitev o prenehanju kajenja.

Javne kampanje v smislu: «Recite cigareti ne!« ter rastoča industrija klinik in rehabilitacijskih programov ni uspela rešiti problema kajenja. Svetovanje, učenje novih vzorcev obnašanja ali nikotinski žvečilni gumiji sicer imajo nek učinek, a ne odpravijo temeljnega vzroka zasvojenosti.

Nekaj let so bile v modi t. i. lahke cigarete: z boljšimi filtri, z boljšim tobakom, z manj katrana in manj nikotina ter tudi sicer lažjih po teži. Tudi te niso zmanjšale problema kajenja. Zasvojenec, ki je pokadil 25 običajnih cigaret na dan, zdaj pokadi 35 t.i. “lahkih” cigaret. Vse gre v korist tobačne industrije, ki tako proda več dražjih (“lahkih”) cigaret.


Kako se odvaditi kajenja?

Danes umre na svetu zaradi tobaka vsakih 10 sekund ena oseba. Čeprav je vzročna povezanost med tobačnim dimom in nekaterimi bolezni znanstveno dokazana, pa to ljudi ne odvrne od kajenja. Velik del kadilcev se razvadi ne more odreči, saj so zasvojeni od nikotina.

Čeprav cigarete, alkohol in droge povzročajo številne škodljive stranske učinke, pa njihovim uporabnikom nudijo neke vrste zadovoljstvo ali pa vsaj olajšanje od notranjega stresa, ki bi ga sicer brez njih čutili. Ljudje, ki se poskušajo odvaditi kajenja si za nadomestilo cigarete omislijo šport, delo, hrano, žvečilne gumije itd.

Seveda pa ne želimo ene zasvojenosti nadomestiti z drugo, zato naj bi idealna alternativa za kajenje imela naslednje lastnosti:

Z meditacijo proti kajenju


Že nekaj let po prvi raziskavi o učinkih Transcendentalne meditacije je bila na “University of Michingan Medical School” opravljena raziskava, ki je pokazala, da vadba Transcendentalne meditacije močno zmanjša uporabo cigaret. (Mohamed Shafi, Richard Lavely, Robert Jaffe: Decrease in cigarette smoking following TM, 1974).

V tej raziskavi, ki je zajela 126 oseb, ki so se naučile Transcendentalno meditacijo se je izkazalo, da je že po 3 mesecih vadbe Transcendentalne meditacije 16% oseb popolnoma prenehalo kaditi. V istem obdobju je v kontrolni skupini 90 oseb (s podobnimi značilnostmi) prenehalo kaditi le 3% oseb. Po dveh letih je 71% oseb, ki so vadile Transcendentalno meditacijo že močno zmanjšalo kajenje, od tega jih je 57% povsem prenehalo kaditi.

Zakaj so ti izsledki tako zelo zanimivi?

Ljudje, ki so se naučili Transcendentalno meditacijo, namreč niso sodelovali v kakršnem koli programu odvajanja od kajenja. Prav tako jim ni nihče rekel naj prenehajo kaditi, nihče ni spremljal njihovega napredka ali jih nagradil za prenehanje kajenja. Zmanjšanje ali prenehanje kajenja se je enostavno pojavilo samo od sebe, kot stranski produkt vadbe Transcendentalne meditacije.


Kako je to mogoče?

Meditacija tradicionalno velja za metodo, s katero dosežemo notranjo umirjenost, zmanjšamo stres in nevtraliziramo napetosti. Človek postane bolj sproščen in zadovoljen, zato spontano ne potrebuje več toliko mašil, ki bi zapolnjevala njegovo notranjo praznino ali pa blažila njegovo notranje nezadovoljstvo in napetost.

V nasprotju klasičnimi pristopi zdravljenja odvisnosti je prenehanje kajenja zaradi vadbe Transcendentalne meditacije navadno postopno, nenaporno in nenačrtovano.

Razlogi, zakaj Transcendentalna meditacija povzroči spontano zmanjšanje ali popolno prenehanje kajenja, so povsem naravni in enostavni:

Primerjava učinkov Transcendentalne meditacije z drugimi programi odvajanja

Za primerjavo učinkov različnih metod je med znanstveniki zelo priljubljena t.i. meta-analiza. Meta-analiza najprej zbere vse opravljene (oziroma v znanstvenih revijah objavljene) raziskave, jih nato med seboj primerja in na koncu ugotovi statistično velikost učinka za vsako metodo posebej.

Pred leti je bila tako opravljena meta analiza kar 198 raziskav, ki so bile do tedaj po vsem svetu opravljene o učinkovitosti različnih metod za odvajanje od odvisnosti. Meta-analiza je primerjala učinkovitost Transcendentalne meditacije, standardnih prevencijskih programov (to so različni programi za preprečevanje pritiska okolice in pomoč pri osebnostnem razvoju ipd.) ter standardnih tretmajev odvisnosti (svetovanje, medikamenti, trening relaksacije ipd.)

Meta-analiza je pokazala, da vadba Transcendentalne meditacije mnogo bolj zmanjša uporabo tobaka, alkohola in drog kot pa standardni prevencijski programi ali standardni tretmaji odvisnosti.

Zelo je zanimivo, da učinek konvencionalnih programov običajno strmo upade po 3 mesecih, medtem ko je pri Transcendentalni meditaciji po 18-22 mesecih stopnja abstinence še vedno ostala zelo visoka: 51-89%.

Edina dolgoročna rešitev vsakršne zasvojenosti je, da človeku ponudimo izkušnjo, ki bo bolj zadovoljujoča kot pa je izkušnja kajenja. V osnovi katerekoli zasvojenosti je namreč iskanje zadovoljstva. Če lahko človeku ponudimo izkušnjo, ki bo bolj prijetna kot pa kajenje, ga bo to počasi vodilo stran od zasvojenosti z cigaretami.

In točno to je tisto, kar daje Transcendentalna meditacija! Zato kadilci pogosto že tekom tečaja opazijo, da že po samo nekaj dnevih vadbe Transcendentalne meditacije spontano čez dan pokadijo manj cigaret.