Close

Ali lahko sploh izmerimo, kaj se dogaja med meditacijo?

Včasih lahko kje zasledite trditev, da je meditacija nekaj tako zelo subjektivnega, da se tega nikakor ne da objektivno izmeriti.

To ni res. Vsaki duševni izkušnji ali stanju ustreza drugačno fiziološko delovanje. Ko ste jezni, je telo v drugačnem stanju kot pa kadar ste veseli. Kadar spite, telo deluje drugače, kot pa kadar smučate.

Če neka meditacija zares deluje in ni zgolj nekakšno umišljanje učinkov, potem se mora to zelo nedvoumno odraziti v spremenjenem načinu delovanja telesa.

Recimo, da vam na neki delavnici rečejo, naj si predstavljate, “da letite, da ste svobodni kot ptica, da ste brez skrbi in težav…”

Morda med vajo zares prepričate samega sebe in si predstavljate, da ste brez skrbi. A če bi izmerili delovanje vašega telesa bi ugotovili, da se v resnici ni pojavila nobena bistvena sprememba. Še vedno ste napeti, zaskrbljeni in polni misli. Še vedno imate visoko raven hormonov stresa. Bitje srca in krvi tlak se nista skoraj niš spustila. V resnici si torej samo predstavljate, da ste sproščeni, čaprav niste.

Če torej neka metoda zares učinkuje, lahko to dejansko in objektivno tudi izmerimo kot spremenjeno delovanje telesnih funkcij.

Spremembe med Transcendentalno meditacijo

Različna duševna stanja lahko precej natančno merimo z EEG (elektroencefalogramom). In zares meritve EEG pokažejo, da med Transcendentalno meditacijo možgani pričnejo delovati na zelo poseben način, ki ga ne opazimo pri drugih meditacijah ali v drugih duševnih stanjih.

Med Transcendentalno meditacijo se namreč aktivnost možganske skorje zelo intenzivno pojavi v območju alfa-1 EEG valov (okoli 8 Hz). Ti valovi se sicer pojavijo, ko možgani ne procesirajo nobene specifične vsebine, a so vseeno notranje budni. Alfa-1 valovi ustrezajo izkušnji zavesti sami po sebi, torej izkušnji osnovnega polja zavesti. To kaže, da je miselna aktivnost med Transcendentalno meditacijo zelo umirjena, a človek je v sebi povsem buden.

EEG alfa valovi

Med običajnim počitkom sede z zaprtimi očmi se pojavijo alfa valovi le v zatilnem delu možganov (na zgornji sliki so to EEG signali proti dnu slike, obkroženi z modro).

EEG alfa valovi med Transcendentalno meditacijo

Med Transcendentalno meditacijo pa se pojavijo serije zelo urejenih alfa-1 valov po celi možganski skorji! (na spodnji sliki so obkroženi z rdečo).

Zelo učinkovito delovanje možganov

Najbolj zanimivo pa je, da so alfa-1 valovi med Transcendentalno meditacijo izjemno usklajeni. To pomeni, da različni predeli možganske skorje začnejo med sabo delovati zelo povezano in usklajeno.

To nenavadno visoko urejeno delovanje možganov se je pokazalo za mnogo bistvenejšo značilnost stanja, ki se pojavi med Transcendentalno meditacijo, napram temu, da se med TM zelo obilno pojavijo alfa valovi. Zelo urejeno delovanje možganov (t.i. EEG koherenca) kaže na to, kako medsebojno usklajeno delujejo različni predeli možganov. Ker se med Transcendentalno meditacijo pojavi izjemno (okoli 90% napram običajnih 15-20%) koherenca to pomeni, da Transcendentalna meditacija ustvari zelo visoko stopnjo psihofiziološke integriranosti.

Zakaj bi to bilo sploh koristno in pomembno?

Pri običajnem človeku namreč možgani delujejo precej nepovezano, nekoherentno. To pomeni, da če z EEG merimo vrsto električne aktivnosti iz različnih predelov možganske skorje ugotovimo, da delovanje različnih predelov možganov nima kaj dosti skupnega. Električni signali iz različnih področij korteksa so namreč pri običajnemu človek precej neusklajeni, oz. nekoherentni.

Oglejte si kratek video preproste (le dve frontalni elektrodi) EEG meritve med Transcendentalno meditacijo:

Zgornji dve krivulji kažeta meritev EEG iz dveh sprednjih področij glave. Spodnja krivulja kaže izračunano podobnost (koherenco) obeh zgornjih krivulj (od 0-100%)

Na začetku meritve, ko oseba sedi z zaprtimi očmi, koherenca niha. Ko oseba prične s Transcendentalno meditacijo (rdeča navpična črta označuje pričetek meditacije), se vse tri krivulje v hipu spremenijo: v obeh zgornjih krivuljah se naenkrat pojavijo visoko-amplitudni alfa-1 valovi. Njuna podobnost (spodnja krivulja) pa nenadoma naraste na 90-100%. Vidimo, da med Transcendentalno meditacijo možgani pričnejo delovati izjemno urejeno.

Zelo učinkovito delovanje možganov tudi po meditaciji!

Ker se tako redko pojavlja, je bila EEG koherenca do nedavnega le redkokdaj predmet nevrofizioloških raziskav. Ko so v 70-tih letih pri raziskavah učinkov Transcendentalne meditacije naleteli na izjemno podobnost EEG signalov, ki prihajajo z različnih predelov možganske skorje, so nevrofiziologi na “MERU” (Maharišijeva evropska raziskovalna univerza) v Švici poiskali pomoč pri fiziku Paulu Levinu. Levine je bil namreč strokovnjak za radarsko tehnologijo, študiran na vrhunskem kalifornijskem institutu za tehnologijo “Cal Tech”. Svoje poklicno znanje o tem, kako iz zmedenih električnih signalov izvleči uporabno informacijo, je uporabil za analizo možganskih valov, ki so jih z EEG izmerili pri praktikantih Transcendentalne meditacije.

Dr. Levine je izdelal računalniški program, ki je analiziral EEG signale iz različnih predelov možganske skorje, nato pa izračunal raven njihove medsebojne usklajenosti in podobnosti.

Za nazoren prikaz časovnega razvoja koherence si je Levine izmislil povsem nov način grafičnega prikaza, ki ga je poimenoval COSPAR (COherence SPectral ARray – spektralna razporeditev koherence). Raziskave so pokazale, da se pri novem praktikantu Transcendentalne meditacije takoj pojavi visoka koherenca v območju alfa valov, ki pa po meditaciji izgine.

Že po nekaj dneh izvajanja Transcendentalne meditacije pa je koherenca ostala visoka še nekaj časa po koncu izvajanja tehnike. Po nekaj mesecih prakse se je visoka koherenca pojavila tudi v območju počasnejših theta valov, alfa koherenca pa je ostala visoka čez ves dan.

Pri osebi, ki je vadila Transcendentalne meditacije že več let, pa je bila visoka koherenca opazna že v celotnem EEG spektru. In to ne samo med meditacijo, temveč vseh 24 ur dneva.

Razvoj visoke EEG koherence z vadbo Transcendentalne meditacije

Pri osebi, ki meditira 2 tedna, se visoka koherenca pojavi le med meditacijo v območju Alfa-1 valov (8 Hz). Pri osebi, ki meditira 4 mesece, možgani ohranijo zelo urejeno delovanje tudi po meditaciji, visoka koherenca pa med meditacijo postane bolj izrazita. Pri osebi, ki meditira 2 leti pa možgani delujejo zelo urejeno v širšem razponu pred, med in po meditaciji. Transcendentalna meditacija očitno razvija zelo urejeno in učinkovito delovanje možganov.

Zakaj bi to bilo sploh koristno?

Visoka koherenca EEG valov kaže na veliko skladnost v delovanju različnih delov možganov oziroma na dosti večjo nevro-fiziološko integracijo med prostorsko ločenimi in anatomsko različnimi predeli možganov. Ker je visoka raven EEG koherence tesno povezana s hitrejšim in učinkovitejšim prenosom informacij med različnimi deli možganov, je visoka koherentnost in s tem skladnost v delovanju možganov, tesno povezana z inteligentnostjo in kreativnostjo.

Zato ne preseneča ugotovitev, da Transcendentalna meditacija močno izboljšuje inteligentnost, spomin, sposobnost učenja in povezovanja informacij, učni uspeh in kreativnost. Zanimivo je, da se pri ljudeh, ki vadijo Transcendentalno meditacijo inteligentnost bistveno izboljša celo po 25. letu starosti, ko sicer inteligentnost skoraj ne narašča več. Globok počitek, dosežen s tehniko Transcendentalne meditacije, očitno zmanjša “šum” v živčnem sistemu ter s tem izboljša sposobnost predelovanja (procesiranja) informacij.

Vse te raziskave pa kažejo, da TM razvija ves človekov potencial in nam dajejo slutiti, kakšne so človekove zmožnosti, kadar deluje brez blokad stresa in utrujenosti, ki organizmu onemogočajo poln razvoj in izraz njegovih sposobnosti.

‘Transcendiranje’ je vsekakor ena od najbolj uporabnih in koristnih veščin, ki so jih sposobni vaši možgani. Izkušnja ‘transcendiranja’ namreč:

Zato se po vadbi TM počutimo sveži, spočiti in manj napeti. Povečata se energija in vitalnost, misli pa postanejo bolj urejene in jasne. Z redno vadbo tehnike TM se močno izboljšajo zdravje, počutje ter učinkovitost. Predvsem pa se zelo hitro razvijeta notranji mir in veliko zadovoljstvo.